El nostre taller

CREAR UN CLAUER

Hem triat fer un clauer perquè ens agrada dissenyar i crear coses noves, i hem triat en dissenyar un clauer amb la impresora 3D

 

Ens agrada la tecnologia i hem intentat unir-la amb la informàtica i també l’art i  fer un objecte personal, concretament un clauer, amb la impresora 3D.

La impresora 3D es una máquina capaç de realitzar rèpliques de dissenys en 3D, creant peces o maquetes volumètriques a partir d’un disseny fet per ordinador. Sorgeixen amb la idea de convertir arxius de 2D en prototips reals o 3D.

Clauer: Un clauer és un objecte que serveix per a reunir les claus en un sol grup. Normalment, està format per un anell metàl·lic i moltes vegades d’algun element decoratiu o distintiu

 

PERQUE IMPRIMIR UN CLAUER?

Imprimim un clauer perquè és la primera idea que ens havia vingut el cap i també ho trobem molt divertit i interessant de aprendre.

Aquí teniu una imatge sobre la impresora 3D del nostre institut.

 

 

Part Pràctica

Partim d’un sistema que té la capacitat de moure en les 3 dimensions de l’espai (X, Y, Z). Això ho fa a través de motors pas a pas on es controla en quina posició està el capçal en cada moment. Per imprimir els objectes, s’utilitza un material termoplàstic, hi ha infinitat de materials però el més comú és l’ABS (les peces de Lego estan realitzades en aquest material)

 

Primer pas:

Què farem i com? temporitzador del taller

Farem un clauer amb la nostre nom inicial amb la impressora 3D els colors que podem utilitzar són:

-Blanc

-Vermell

-Groc

Tardarem una hora més o menys en realitzar el clauer

 

Dissenyar:

 

El primer pas és crear un disseny en 3D. Així com documents de text word, o JPEG d’imatges, els arxius de dissenys 3D també té un format, aquest format és el de STL que significa “Standard Triangle Language”. Aquests arxius ja són comuns fins i tot en qualsevol sistema operatiu, el programa que farem servir és ‘’Tinkercad’’ és a on dissenyarem la nostre lletra inicial del nom.

 

Segon Pas: 

Imprimir:

Un cop amb un disseny en format STL, cada impressora té un programari per controlar-la i procedir a la impressió.

Desplaçat dalt de tot